Hot!期間限定好康推薦

刷卡分期 輕鬆繳
2023.10.1—2023.12.31

活動期間註冊玉山Wallet並設定單筆分期 / 帳單分期

抽王品集團500元即享券

筆筆皆享抽獎機會,分期筆數愈多,抽獎機會愈大!

共100名,每歸戶限回饋1次